Tulipanen i Hedebosyningen
 

Citater af fra bogen:

”I Nationalmuseets arkiv for Nyere tid så jeg for en del år siden et registreringskort over en hedebosyning, der havde fået betegnelsen ”decadancehedebo”. Det dekadente gik på teknikken, såkaldt udklipshedebo. Først fandt jeg det ret morsomt, senere forstod jeg, at der var tale om en nedvurdering fra en museumsinpektørs side, der havde fået katastrofale konsekvenser.” …

”I Det diciplinerende sting (udgivet af Greve Museum 1995) fremsatte jeg dristigt den tese, at udklipshedebo måtte være udsprunget af et kulturmøde mellem borgerskabets og almuens sytradition. Først i 1999 kom en egentlig reaktion på denne tese. Tekstillærer Jytte Harboesgaard henvendte sig til mig og spurgte, hvilken respons jeg havde fået fra tekstilkredse. Da jeg måtte svare ”ingen overhovedet”, fandt vi ud af, at vi nok hellere måtte ”undre os” sammen og igangsætte en fornyet forskning i udklipshedeboens teknik og historie. Jytte Harboesgaard blev ansat på Greve Museum, hvor vi har en stor samling udklipshedebo. Desuden lånte vi tekstiler, fortrinsvis kraver, fra andre museers samlinger, samt fra mange private. Forskningsprojektet udmundede i ny viden om udklips-hedebo. Selvom mange spørgsmål stadig er uafklarede, og måske aldrig kan blive besvaret, så mener vi, at den grundforskning, der præsenteres i denne bog, kan være til inspiration for mange, og kan være med til at skabe et nyt syn på udklipshedebo – også i danske museumskredse.”

Museumsinspektør Ena Hvidberg

 


 


© Jytte Harboesgaard